RGS

Steeds vaker vragen woningcorporaties en andere vastgoedpartijen om Resultaatgericht Samenwerken (RGS). Het gaat dan over duurzaam samenwerken bij onderhoud van en investeren in vastgoed. RGS is een initiatief van OnderhoudNL. De methode heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een efficiënte, kostenbesparende en resultaatgerichte werkwijze.

Woningcorporaties en Bouwend Nederland hebben RGS omarmd. We zetten hierna de belangrijkste punten en voordelen van RGS op een rijtje.

Wat is RGS?

Resultaatgericht Samenwerken is een duurzame samenwerking met vastgoedeigenaren in onderhoud, renovatie, verduurzaming en nieuwbouw. Een vorm van ketensamenwerking dus. Opdrachtgever en opdrachtnemer maken ‘resultaatafspraken’ in plaats van de traditionele inspanningsverplichting. Samen wordt de kwaliteit die bijvoorbeeld schilderwerk, een dak of een gevel constant, gedurende een specifieke af te spreken periode moet hebben. De opdrachtnemer bepaalt dan zelf hoe en wanneer werkzaamheden worden uitvoert om de afgesproken kwaliteit te realiseren. Zo geef je samen invulling aan een langdurige relatie.

RGS Samenwerken

Wat betekent RGS in de praktijk?

Binnen het RGS-model is de laagste prijs niet meer leidend bij de aanbesteding en opdrachtverlening, een gezonde ontwikkeling. In plaats daarvan stelt de opdrachtgever een document op met daarin de (onderhouds)werkzaamheden, de kwaliteitseisen, het jaarlijkse budget en het verwachte resultaat voor de komende drie, vijf of tien jaar. De opdrachtnemer stelt een plan op om aan het geëiste kwaliteitsniveau te voldoen, ook wel de resultaatafspraak. Doordat je al in eerdere fasen van het vastgoedbeheer betrokken wordt, kan je veel meer van je technische en logistieke kennis in een project inbrengen. Dat levert een voordelig, effectief en efficiënt plan. Je gebruikt je eigen kennis en kunde om te bepalen hoe en wanneer onderhoud plaatsvindt, zolang de afgesproken kwaliteit maar gerealiseerd wordt.

Waarom het RGS-model in de praktijk het verschil maakt

Met RGS wordt meer voorbereiding, expertise, initiatief en capaciteit van de opdrachtnemer gevraagd. Die verandering mag niet onderschat worden. Mogelijk zijn er andere competenties of mensen nodig voor deze samenwerking, omdat een actievere adviserende rol in de assetmanagement fase ontstaat. De voordelen zijn echter enorm.

Elro RGS samenwerken

Met RGS kan de opdrachtnemer eerder expertise inbrengen, wordt er gewerkt met vaste momenten in het proces en start de volgende fase wanneer de voorgaande fase naar tevredenheid is uitgevoerd. Dat geeft beide partijen rust en houvast.

RGS is gericht op een langdurige relatie met elkaar, bijvoorbeeld voor tien of twintig jaar waardoor de continuïteit beter geborgen wordt. De langdurige relatie zorgt voor vertrouwen en een passend rendement. Dat levert een eerlijke prijs voor beide partijen op.