Retentiedaken worden ook wel “blauwe daken” genoemd. Er zijn twee soorten blauwe daken: koelingsdaken en retentiedaken.

Koelingsdaken
Bij koelingsdaken staat er permanent water op het dak met als voornaamste doel het koelen van de omgeving. Een dergelijk dak wordt niet ingezet als er behoefte is om water te bergen op het dak. Het water verlaat alleen het dak, via een overstort, als het water boven een bepaald niveau komt. Dit wordt niet gereguleerd en zal het dus niet bijdragen aan ontlasten van het watersysteem.

Retentiedaken
Retentiedaken hebben wel als primaire functie het bergen en bufferen van water. Een retentiesysteem kan aangebracht worden onder een groendak, maar ook onder een parkeerdak of terras bijvoorbeeld.