Dakveiligheid

Kwaliteit, duurzaamheid en betrokkenheid. Dat zijn al sinds de oprichting in 1987 de kernwaarden van Dakbedekkingsbedrijf Elro. Onze kracht komt voort uit jarenlange ervaring, uitgebreide kennis, goed geschoolde vakmensen en toepassing van hoogwaardige, duurzame materialen.

Veilige werkomgeving

Elro Dakveiligheid brengt de aanwezige risico’s op uw dak in kaart en biedt concrete oplossingen voor een veilige werkomgeving: van Risico Inventarisatie & Evaluatie tot het installeren en keuren van dakveiligheidsvoorzieningen. Wij zorgen ook voor hekwerken, kooiladders, persoonlijke beschermingsmiddelen en andere voorzieningen die gerelateerd zijn aan dakveiligheid.

Risico-inventarisatie

Ook op een dak moet veilig gewerkt kunnen worden en hierbij moet worden voldaan aan de bestaande wet- en regelgeving. Elro Dakveiligheid maakt een professionele RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en geeft aan wat nodig is om uw dak (weer) veilig te maken.

De juiste valbeveiliging is afhankelijk van de type werkzaamheden, de situatie en de frequentie van de werkzaamheden. Daarnaast zijn factoren als kosten, esthetische waarde en gebruiksgemak van invloed.

Om duidelijk te krijgen wat nodig is voor uw situatie is een risico inventarisatie en evaluatie belangrijk. Een RI&E beantwoordt vragen als: op welke hoogte wordt er gewerkt, waar worden werkzaamheden uitgevoerd, hoeveel personen werken er met welke frequentie en met welke risico’s hebben zij te maken? Daarbij worden de wetten en regels op uw situatie getoetst.

Arbowet

Het werken op daken, ook tijdens de beheerfase, valt onder het regime van de Arbowet. De belangrijkste risico’s bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of inspecties op daken zijn:

  • het vallen van hoogte bij het betreden van het dak;
  • het vallen van hoogte bij dakranden en sparingen;
  • het vallen van hoogte bij het belopen (struikelen of uitglijden).
Dakveiligheid Arbowet

Wie is er verantwoordelijk?

Is valbeveiliging verplicht? Met zulke harde woorden staat het niet in de wetgeving. Wat wel verplicht is, is veilig werken.
Werkgevers en opdrachtgevers zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers die op hoogte werken. Een gebouweigenaar is bij onverhoopte incidenten aansprakelijk als hij niet zorgt voor een veilige (werk)omgeving. Als er bijvoorbeeld geen borstwering van 1 meter hoog aanwezig is, die bescherming tegen valgevaar biedt, dan kan het toepassen van valbeveiliging uitkomst bieden. Dit vraagt om slimme voorbereiding, vakkundige installatie en tijdige inspecties en onderhoud. Daarnaast is het essentieel om medewerkers te trainen.

Kwaliteit van uitvoering

Het ontwerp c.q. de toepasbaarheid van veiligheidssystemen wordt door Elro Dakveiligheid getoetst aan vigerende normeringen en uitvoeringseisen. In het kader van de kwaliteitsborging binnen Elro Dakveiligheid zijn wij BRL 9935 gecertificeerd waarmee de hoogst mogelijke standaard wordt gerealiseerd.

Onderhoud & keuring

In het kader van kwaliteit en betrouwbaarheid evenals garantieverlenging en de vigerende wet- en regelgeving omtrent Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) worden middelen periodiek gekeurd (minimaal 1 keer per 12 maanden, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik). Door onze jarenlange ervaring kunnen wij de meest voorkomende systemen en voorzieningen voor u keuren en onderhouden. Elro Dakveiligheid biedt onderhoudscontracten aan voor deze jaarlijkse keuring en voorziet u na uitvoering van een rapportage inclusief certificaat van goedkeuring. Hiermee verlengt u de levensduur van het systeem en garandeert u de veiligheid van de personen die het dak gaan betreden.

Zcure

Inmiddels biedt Elro Dakveiligheid ook oplossingen voor situaties die niet direct dak gerelateerd zijn zoals verticale systemen bij gevels, atriums, loggia’s of ander specialistisch maatwerk. Via Zcure B.V. worden producten geleverd en aangebracht voor het veilig werken op hoogte in diverse branches. Ook voor de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen en voorzieningen voor het veilig werken in besloten ruimten kunnen er vanuit Zcure talloze oplossingen aangeboden worden.