Dakonderhoud

Een duurzaam dak is een dak met een lange levensduur. Een Elro-dak gaat, mits goed onderhouden, minimaal 20 jaar mee. Vakkundig preventief onderhoud verkleint de kans op schade en verlengt de levensduur van het dak.

Elro heeft uw daken in het vizier

Onze inspectiemethodiek is gebaseerd op NEN 2767 waardoor op objectieve en uniforme wijze de technische staat van de aanwezige dak onderdelen in kaart wordt gebracht. Aan de hand van een gebrekenlijst worden de conditiescores bepaald en worden aanbevelingen gedaan die zijn in te delen in drie gradaties.

Dakonderhoudscontracten

De inspectiemethode die Elro hanteert voor een conditiemeting van uw dak kan worden uitgevoerd volgens de NEN2767-standaard. Indien wij bij de inspectie niet-dakgerelateerde problemen, zoals bouwkundige gebreken, constateren, rapporteren we deze uiteraard ook.

Onze dakinspecties worden met behulp van mobile devices uitgevoerd en de objectdata worden direct online opgeslagen.

Indien wij tijdens onze dakrenovatie detectiesensoren in de isolatielaag hebben geplaatst, kunnen wij deze tijdens de dakinspectie scannen op aanwezigheid van ongewenst vocht in de dakconstructie.

Waterhuishouding

Gering afschot, verstopping van hemelwaterafvoeren of gebrek aan noodoverlopen beperken het afvoeren van hemelwater. Een dak kan bezwijken onder het gewicht van een grote hoeveelheid hemelwater of sneeuw. Het tijdig signaleren van gebreken aan uw dak behoedt u voor vervolgschade en onnodig hoge kosten.

Dakbeheer

Een probleemloos dak is het resultaat van een doordachte langetermijnvisie met periodieke inspecties en onderhoud.

Vakkundig preventief onderhoud verkleint de kans op schade en verlengt de levensduur van uw dak. Op basis van onze dakinspecties en met onze expertise kunnen wij een meerjaren-onderhoudsprognose (MJOP) voor u opstellen. Dan weet u, ook budgettair, waar u aan toe bent.

Rapportage download

Een deskundige inspectierapportage leert u alles over de conditie van uw dak. Een voorbeeld van zo’n rapportage kunt u hier downloaden.