kennis van dakinnovaties

Uitvoering

Uitvoering

Bij elke opdracht neemt Elro tijdig contact met u op over de planning en uitvoeringstermijn. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt het object en de werkomgeving geschouwd door de uitvoerder. En dit doen we graag samen met u om er zeker van te zijn, dat we niet voor verrassingen komen te staan. De werkzaamheden worden uitgevoerd door vakbekwame dakdekkers die betrokken zijn bij hun werk. Mensen en vakmanschap waar wij trots op zijn.

Plan van aanpak
Op basis van aspecten als terreininrichting, communicatie met gebouwgebruikers, bewonersinformatie, klantwensen en een Veiligheid-, Gezondheid- en Milieu (VGM)-projectplan ontwikkelt Elro een gedegen plan van aanpak. Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan de continuïteit van het proces van de gebouwgebruiker, zodat activiteiten in het gebouw kunnen doorgaan of nauwelijks worden belemmerd. Elro kan tevens coördinerend optreden tussen verschillende bouwdisciplines. Ook tijdens de uitvoering wordt u geïnformeerd over de voortgang van het project, eventuele aanvullende werkzaamheden en andere relevante ontwikkelingen.

Oplevering
Elro levert projecten graag persoonlijk op om samen met u het eindresultaat te beoordelen. Hierbij vernemen wij graag uw mening als het gaat om klanttevredenheid, want Elro streeft altijd naar beter. Ook is dit een uitstekend moment om stil te staan bij het toekomstig onderhoud van het dak.

Nazorg
Elro verstrekt na oplevering een garantiecertificaat met verzekerde garantie en biedt vrijblijvend een dakonderhoudscontract aan. Mochten er onverhoopt zaken zijn die naderhand aandacht behoeven, dan zullen wij direct actie ondernemen. Wij staan voor de kwaliteit van ons werk. Wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen!