kennis van dakinnovaties

Brochure Dakveiligheid

ELRO0024_Dakveiligheid

Kwaliteit van uitvoering

Kwaliteit van uitvoering

Het ontwerp c.q. de toepasbaarheid van veiligheidssystemen wordt door Elro Dakveiligheid getoetst aan vigerende normeringen en uitvoeringseisen zoals deze zijn vastgelegd in rekenkundige software. In het kader van de kwaliteitsborging binnen Elro Dakveiligheid wordt op elk project een trekproef uitgevoerd op de toegepaste bevestigingsmiddelen. Hiermee wordt geborgd dat de desbetreffende ondergrond wel of niet toereikend is.

Logboek
Bij oplevering van de werkzaamheden wordt er aan de opdrachtgever een logboek overhandigd waarin de datum van installatie, gebruikersinstructie en een dakplattegrond zijn toegevoegd.