kennis van dakinnovaties

Brochure Energiedaken

ELRO0024_Energiedaken

Isolatieverbeteringen

Isolatieverbeteringen

Dakoppervlakte kan voor andere doeleinden benut worden dan alleen waterkering. De eventuele aanwezigheid van dakisolatie speelt hierbij een belangrijke rol. Het plaatsen van zonnepanelen op een ongeïsoleerd dak is namelijk geen goed idee. Indien gewenst doet Elro daarom onderzoek naar de aanwezigheid van dakisolatie en de staat hiervan. Hierbij worden de mogelijkheden voor nieuwe of aanvullende dakisolatie onderzocht en worden bouwkundige aanpassingen zoveel mogelijk beperkt.

Voordelen
Dakisolatie maakt een aanzienlijke energiebesparing mogelijk waarmee het energielabel van een gebouw verbeterd kan worden. Tevens levert een goed geïsoleerd dak een forse verbetering van het wooncomfort op.