kennis van dakinnovaties

Waterdaken

Waterdaken

Door de toenemende verstedelijking en klimaatverandering ontstaat er steeds meer behoefte aan efficiënte oplossingen voor de afvoer van hemelwater. Een waterdak vangt hemelwater op en voert dit vertraagd af, waardoor het riool minder belast wordt bij hevige regenval.

Diverse mogelijkheden
Daarnaast biedt een waterdak mogelijkheden voor opslag van hemelwater ten behoeve van bijvoorbeeld plantsoenbesproeiing of het doorspoelen van uw toilet.
Waterdaken leveren hiermee een bijdrage aan het voorkomen van wateroverlast in stedelijke omgevingen en hebben een temperatuurregulerende werking. Water op het dak verdampt namelijk bij warmte en zorgt hierdoor voor verkoeling.