kennis van dakinnovaties

Brochure Energiedaken

ELRO0024_Energiedaken

Energiedaken

Energiedaken

Energiedaken maken gebruik van energiebesparende materialen en natuurlijke energiebronnen. Hierdoor kunnen energiekosten en CO2-uitstoot flink worden gereduceerd en is de aanleg van een energiedak een goede investering. U kunt voor allerlei energiebesparende maatregelen bij Elro terecht. Denk hierbij aan zaken als PV-zonnepanelen, zonnecollectoren en –boilers, isolatieverbeteringen, daglichtoplossingen en zonthermische systemen.

Elro 3D-scan
De Elro 3D-scan brengt de mogelijkheden voor de realisatie van een duurzaam dak in beeld. Deze scan richt zich op de wensen van de opdrachtgever en inventariseert het bestaande gebouw en het dak, de energiesystemen, het waterverbruiksprofiel en de omgevingsfactoren.

Elro is participant in stichting kiEMT. Deze stichting bevordert innovatie en ‘new business’ in de Energie- en Milieu Technologie en bestaat uit ruim 200 participanten zoals: EMT-gerelateerde bedrijven, overheden en kennisinstellingen. kiEMT scout, screent en ondersteunt kansrijke innovaties en levensvatbare initiatieven in Oost Nederland.

Meer informatie over stichting kiEMT vindt u op: www.kiemt.nl

kiemt

 

 

 

 

 

Meer informatie over subsidies en fiscale regelingen vindt u op: www.rvo.nl

RVO