kennis van dakinnovaties

Brochure Dakveiligheid

ELRO0024_Dakveiligheid

Risico inventarisatie

Risico inventarisatie

Dakveiligheid is een onderwerp waarvoor altijd aandacht moet zijn. Ook op een dak moet immers veilig gewerkt kunnen worden en hierbij moet worden voldaan aan de bestaande wet- en regelgeving. Elro Dakveiligheid maakt een professionele RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en geeft aan wat nodig is om uw dak (weer) veilig te maken. Deze rapportage wordt aangevuld met een duidelijke tekening van het dak en een overzicht van de te nemen maatregelen.

Arbowet
Het werken op daken, ook tijdens de beheerfase, valt onder het regime van de Arbowet. De algemene regels en doelstellingen van de Arbowet zijn nader geconcretiseerd en uitgewerkt in het Arbobesluit en Arbeidsomstandighedenbesluit 3.16 (voorkomen van valgevaar). De belangrijkste risico’s bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of inspecties op daken zijn:

– het vallen van hoogte bij het betreden van het dak;
– het vallen van hoogte bij dakranden en sparingen;
– het vallen van hoogte bij het belopen (struikelen of uitglijden).