kennis van dakinnovaties

Brochure Dakveiligheid

ELRO0024_Dakveiligheid

Onderhoud & keuring

Onderhoud & keuring

In het kader van garantieverlenging en de vigerende wet- en regelgeving omtrent Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) worden middelen periodiek gekeurd (minimaal 1 keer per 12 maanden, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik). Elro Dakveiligheid biedt onderhoudscontracten aan voor jaarlijkse keuring van diverse veiligheidssystemen en -voorzieningen.