kennis van dakinnovaties

Dakrenovatie

Dakrenovatie

Vroeg of laat krijgt elk dak te maken met problemen zoals veroudering, vervuiling en lekkages. Een dakrenovatie is dan een verstandige keuze. Niet alleen lost dit direct de problemen op, ook is het een waardevolle investering in de conditie en aanblik van uw gebouw. Om schade te voorkomen, is het aan te bevelen geregeld een dakinspectie uit te laten voeren. Hiermee worden eventuele gebreken snel opgespoord en wordt achterstallig onderhoud voorkomen.

Offerteaanvraag
Een offerteaanvraag wordt door Elro bevestigd en zo snel mogelijk in behandeling genomen. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over wanneer de bezichtiging van het object kan plaatsvinden, wanneer de offerte gereed moet zijn en aan welke wensen de offerte moet voldoen.

Dakopname
Een dakopname is uitermate belangrijk voor een gedegen advies. De technisch adviseurs van Elro verrichten grondig destructief onderzoek waarbij meerdere dakinsnijdingen worden gemaakt om de staat van de dakconstructie te bepalen. Het dak, de dakdoorbrekingen en alle detailleringen worden hierbij exact ingemeten. Wij signaleren ook bouwkundige gebreken en nemen dit mee in ons advies. Van boeiboordcorrectie tot en met het vervangen van het dakbeschot. Tijdens de dakopname wordt tevens geïnventariseerd welke activiteiten in het gebouw plaatsvinden.