kennis van dakinnovaties

Brochure Dakonderhoud

ELRO0024_Dakonderhoud

Dakinspectie

Dakinspectie

Elro kan voor u vaststellen in welke staat de technische onderdelen van uw dak verkeren. De inspectiemethode die Elro hanteert voor een dergelijke conditiemeting kan uitgevoerd worden volgens de NEN2767-standaard. Indien niet-dakgerelateerde problemen zoals bouwkundige gebreken worden geconstateerd, zullen deze door Elro aan u gerapporteerd worden.

Waterhuishouding
Waterhuishouding speelt een belangrijke rol bij goed dakbeheer. Wanneer hemelwater door gering afschot, verstopping van hemelwaterafvoeren of gebrek aan noodoverlopen niet goed kan worden afgevoerd, kan het dak bezwijken onder het gewicht van een grote hoeveelheid hemelwater of sneeuw. Het tijdig signaleren van gebreken aan uw dak behoedt u voor vervolgschade en onnodig hoge kosten. Elro’s dakinspectie voorkomt dergelijke problemen en biedt inzicht in de samenstelling van uw dak, de staat van onderhoud en de verwachte resterende levensduur.