kennis van dakinnovaties

Brochure Energiedaken

ELRO0024_Energiedaken

PV-zonnepanelen

PV-zonnepanelen

Met het schaarser worden van fossiele brandstoffen stijgen de energieprijzen. De zon is een onuitputtelijke bron van energie en overal op aarde beschikbaar. PV-panelen zetten zonlicht om in duurzaam opgewekte elektriciteit. Bij de productie van elektriciteit met zonnepanelen komt geen CO2 vrij, waardoor zonne-energie geen klimaatverandering veroorzaakt. Duurzaam opgewekte elektriciteit die u teruglevert aan het net, wordt door de energieleverancier verrekend met de verbruikte elektriciteit. Bijkomend voordeel is dat de opgewekte elektriciteit direct kan worden gebruikt.

Bespaar op energiekosten
Zonne-energie is met name financieel interessant voor partijen die het hogere tarief voor energiebelasting per kWh betalen. Tot deze groep behoren woningcorporaties, scholen, winkelbedrijven, verenigingen van eigenaars, bedrijven en kantoren. Er bestaan diverse fiscale voordelen, waaronder de energie-investeringsaftrek (EIA) en afschrijvingskosten. Het rendement op het investeringsbedrag voor zonnepanelen ligt aanzienlijk hoger dan de rente op een spaarrekening.

Financieringsmogelijkheden
Indien er geen budget beschikbaar is, kan Elro uw investering uit handen nemen. Ook voor verzekering van uw systeem en systeemopbrengsten kunt u bij Elro terecht.