kennis van dakinnovaties

Herbruikbare daken

Herbruikbare daken

Materialen als plastic, glas en afval kunnen tegenwoordig hergebruikt worden. Ook uw oude dak kan een nieuw leven krijgen. Een dak bestaat vaak uit een bitumen laag, die gerecycled kan worden om als grondstof te dienen voor nieuwe, kwalitatief hoogwaardige bitumen. Doordat bitumen uit aardolie wordt gewonnen, worden op deze manier grondstoffen uitgespaard en wordt het milieu ontzien. Wanneer diverse recyclebare materialen gecombineerd worden, kan een duurzaam dak een aantrekkelijke en duurzame keuze zijn.

Bitumen Recycling Nederland
Elro is participant in de stichting Bitumen Recycling Nederland (BRN), met als doelstelling een optimale inzameling van bitumen dakbedekkingsmateriaal te realiseren om daarmee een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van bitumen dakbedekking mogelijk te maken.

Voor meer informatie zie ook www.brn.nl

logo-brn